suga salu yaramaydur.
tawoqnon cibi cigarirga haqo bar.
ham inkubatordan algan cibiy
bilan uz yortonda ciqqan cibiynin
hic siksiz ayormaso bar,
urun mohim aybir >>E.

urdakka suw kirak.
urdak suw qoso, onno inkubatordan satop
alop taw basonda, qoro, yilgasoz urunda,
lagandagi suw bilan gina usturuw doros is
tugul, onday urunda tawuq ustururga kirak,
allaho tagala hikmatsiz gina haywannarno
torlo-torlo iytip yasamagan, ham cinlap
ta on onlarno spetsiyallastirgan,
mahsuslastirgan, doya masalan cili yaq
haywano, dunguz kisi onno asason ocon
tugul >>, ham basqalar.
ham aytirga kirak, siyir cili yaqta da bulsa
da, ondago siyir bilan bizdagi siyirnin
himik tozolosonda zur ayormalar bulurga
momkin.>(momkindir)<

allah yasagan narsani uzgartirga yaramay,
ham masalan haywannarnon qolagono kisarga
yaramay, mon qor'anda aytilgan, a mina
ir balalarno "sonnatlaw" bilan qiz kisilarnin
qolaqlarono tisuw da doros tugul bulup ciga bit ali,
ir balarno "sonnatlaw" turunda hadis bar,
a qiz kisilarnin qolaqlarono tisuw turunda yuq
bugay, hazirgi zamanda, 2006nci yilda
qolaqno gina tugul basqa cirlarni da tisuw,
ham qizlar gina tugul, yigitlar arasonda da, modaso
kirdi, albatta onday modalar sahar balalaro arasonda
kubrak, ham onlar cigaradir >>E;
ham qolaq tisuw haywannarnon qolagono kisuwga
bik qato ohsagan, a haywannarnon qolagono kisuw
qor'anda turudan turu, atap aytila.

"donya islarinda tiyilgan islardan qala bar narsa rohsat
iytilgan" diygan suz dalil tugul ul,
ul doros suz tugul >>.
Hosted by uCoz