garap tilinda "nafs" suzu kup magnali iykan,
min indi monno bilganci uk urus, tatar tiliundagi
kup kina suzlarnin bir uk aybir diyp uylap yoroy iydim,
onlar: can, "dusa", "psihika", "licnost", sahis, nafis,
psihologiyada ocray torgan "min" yagni har kisi "min"
diyp atagan aybir, amma "nafis" suzunin tatar
tilindagi magnasi garap tilindagi ca tugul!, bir
yagonga gina basom yasalgan.

diskussiya bara t.v.da, rossiyada haloq sano kimuw
turunda, 24nci iyun, 23:00lar, "ntv", araqono
sugalar, amma islam fikirini qabatlaysolaro kilmay,
minnin ca, conki onlar uylay "bizga uzuncalikli
bulurga kirak.", ham mon fikirda doroslok bar,
uzuncalikli buluwlarono allah tilagan, amma bit
mon narsaga allahqa iyargandan da qatograq
iyarasi tugul, agar uzuncalikli buluw yunalisinga
yiraqqaraq kiruw allah yulundan cigara iykan,
on uzuncalik arta torgan siyfat buyunca
uzuncalikli buluw tilagini bitirirga-kimitirga kirak,
basqa siyfatlar buyunca da uzuncalikli bulup
bula bit. mina susu uzuncalikli buluw tilagi on
"nafis", susu "nafs"ka qay waqotta yaki "kup
waqotta" kisi kunulu sul hatli iyara ki, onno
baysiz-"nezavisimiy" {kunulnu iyartkic} iytip
quya uzu ocon, a bit on nafs baysiz bulurga
tiyis tugul, "onno allah uzu tilagan yuldan kisini
alop barson ocon bir yardamci waziyfano
basqaruwco iytip kina yasagan" diyp uylaym.

qor'annin 17:84 ayati, kisinin uzunun sakilinga
iyaruwu turunda:
"قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ
فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً .84".
Hosted by uCoz