http://tugan-tel.at.tt/forum tuan tel Tatar tele turnda sxif YBS Ezlw Solar zlr Trkemnr Terkl xesnm xsi xatlan tiker subTrail Ker -------------------------------------------------------------------------------- Qazanda Velosiped Xrkte Bxslr -> Tatar poma Uzan cep :: Kilse cep Yazan Xbr amil dre Terkl: 01 May 2003 09:49 Xbr: 373 Qaydan: Qazan Qaldrd: 01 kt 2004 23:58 Balq: Qazanda Velosiped Xrkte -------------------------------------------------------------------------------- http://tat.tmms.ru/index.php?cat=g Quote: Slm, mxtrm sxif idrese!amil, Stas hm baqa Qazan velosipedlar mrct it. Qazanda velosipedlar en bik az artlar tudrlan bulu beln bez bik qnt tgelbez. Awrupaa yrep qaytqa, min bu fikerd nq torabz. Berenel aralar arasnda bez bolarn krbez:- saqlanan hm saqlanmaan velosiped toraqlarn yasaw /qimmtk tmster, beraz tlwle bulsa, btenly kileren kr alrbz- Kimennn tarx zkt velosipedlar yullarn ayru. Pari hrene hr xartasnda yullar, uramnar, bnalar beln berg velosipedlar en maxsus yullar da krstelgn. 3 st eend Notre Dam de Paris, Elisee qrlarn, Latn kwartaln hm tan berni urnn niek qar aldq mikn? bez velosiped beln yrdek. Qazann meyllna ni qunaq kiler, yullarda xlne kzg kiter alaszm? Bolay da irtnge hm kike stlrd kirkle cirg waqtnda cit mmkin tgel i! kene, lkin unnan mhimlegen yualtmaan ms'l - velosipedlar saql ms'lse.Znhar, bezne maqsatlarbzn ireterd yrdm itegez. cawapn bu bxslek qsalarnda yki elektron tartmaa ktm rekle hm slmt tatarlar! Tergez Qazan ylren bu ms'ld! _________________ Nrs sine ala alp bara? Uylap qara, uylap qara ( tua-an tel!) Nrs bezg yrdm it? ? (_ ma~matu~ur tel) Barda RAP crlar sk men 1111111 Qunaq Qaldrd: 10 Ny 2004 12:40 Balq: -------------------------------------------------------------------------------- br maSina 20 velosipediga ti. kislorodni ham yagulqni 20 velosipedci qadar yandra. br maSina 1000kg. +br kiSi: 1070kg. yaqnca 1100. br velosiped 14kg. +br kiSi: 84kg. yaqnca 100. maSina bilan br uzi gna baruci kiSi velosipedciga qaraganda 1100/100=11 tapqr awrraq. massasi awrraq nica tapqr, sul qadar kubrak energia aSay, kubrak ta ali. 1. tizlanS xisabinga - ul tizlAniS inertsiaga kita(awirila, kra), a inertsia kup ocraqta tormozga basp yuqqa cgarla: F((masina/velosiped)nin tizligini arttirirga kirakli koc) = m((masina/velosiped)nin awrligi) * a(tizlknin artuw tizlgi), '*' - tapqrlaw. yagni, F=ma. br aybrnin massasi nica tapqr zurraq, anin tizligini uzgartrga sul qadar kubrak koc kirak. buw narsa maSina quzgalp kitkanda, tormozga basqanda, tizligini arttrganda iSlay. 2. ciyilgan tizlikni kimtmaynca saqlap torganda, yagni barganda. kislorod bilan yagulqni yandrp tablgan boton energia ыSqыluw koconga kitp bara. ({detallar, tagarmac bilan yul}, ыSqыlыp, clnalar) tagarmac tigz yul ostondan tagarap bargandagi ыSqыluw: F(ыSqыluw koco[n])=f(ыSqыluwnin ninday materiallar arasnda buluwinga qaray torgan san)*N(ыSqыluwci aybrlarnin brsinin brsinga basuw koco)/R(tagarmacnin radiusi), '*'-tapqrlaw, '/'- buluw. yagni, F=fN/R. a N ul bu ocraqta maSina/velosipednin awrlgi. (yagni unnin massasinga proportsional). yagni, maSina barganda uzinnin awrligi xisabnga kubrak energia aSay. (ali buw formula buynca velosiped R- tagarmacinin radiusi bilan da cina, nica tapqr Rы[n] zurraq, Sul qadar kimrak koc talap ita, tagarmaclarnin qatlqlari br torlo bulsa.) bu narsa (ыSqыluw koclarini cagStruw) - maSina blan velosipedni cagStrganda gna yaraqli, cayaw yorowci bilan tagarmac ostinda yorowcini cagStrp bulmay bolay. 3. F(maSina/velosipedni br tizlk bilan ap(alp)parrga(turi yunalSta xarakatlandrrga, bardrtrga) kirakli koc)=k(SuSi xarakat ituwciga, unnin tSqi formasi, Somaliginga kura cilnin qomacawlaw daracasin bldruwci san)*v(SuSi xarakat ituwcinin cilga qarata tizlgi), yagni, F=kv, tizlk yugariraq bulganda ali F=k*v*v da bula ali. yagni, maSina, tizrak yorganga kura, kubrak kislorod ham yagulqni yandra, amma unnin cilga qarSi Somaligi velosipedciniqina qaraganda zurraq, amma baribr, kulami- cilga qarSi formasi - velosipedciniqina qaraganda nacarraq. (4.) Susi {F koco}larini quSasi. Ham SuSi F koclarini qullanp nicaqli ara utldi, suna qarap iS kubrak: A(iS)= F(koc)*s(ara, yraqlq). yagni, A=F*s. yagni, maSina, zurraq yraqlq (s) utkan sayn, kubrak yagulq ham kislorod qullana. (kisloradni da yagulqqa krtrga bula indi, unlar ikisi brga ximik reaktsianin komponentlari). (5.) Ham tagn, 20 velosipedci [bit] yigirmisi(20si) 20 yaqqa bara ala, 20 torlo iS iSlay, 20 torlo yomS yomSlay, a maSina uzinga 4 kiSini utrtsa, 4isini da 4 urnga iltp quyganci, tgilari(butannarini, qalgannarini)ni da utrtp bara. sk men 111111111 Qunaq Qaldrd: 13 Ny 2004 11:46 Balq: -------------------------------------------------------------------------------- " (4.) Susi {F koco}larini quSasi " tizlans(tizlkni uzgartuw) koconi ayrm, sul tizlk uzgargan yraqlqqa gna tapqrlaysi (yagni, masalan, svetofor tirasinga). sk men amil dre Terkl: 01 May 2003 09:49 Xbr: 373 Qaydan: Qazan Qaldrd: 07 n 2005 02:17 Balq: -------------------------------------------------------------------------------- http://millatce.tripod.com/2o/ Keken-- gen sxif zer! _________________ Nrs sine ala alp bara? Uylap qara, uylap qara ( tua-an tel!) Nrs bezg yrdm it? ? (_ ma~matu~ur tel) Barda RAP crlar sk men qdb Qunaq Qaldrd: 15 Feb 2005 17:53 Balq: -------------------------------------------------------------------------------- br maSina 20 gna velosipedci-ga tiN tugl, kubrak: 500 velosipedciga. conki maSinanN kpd(koeffitsient poleznogo deystviya)-si kckina-rak. sk men qdb Qunaq Qaldrd: 15 Feb 2005 17:57 Balq: -------------------------------------------------------------------------------- ul maSinalar kislorod ocn kiSilar blan (ham baSqa xaywannar blan) konkurirovat' iytalar. kislorod qaybr urnnarda bik qati kim bula: qazannN uzagnda; qazan Saharinda awl cirndagi-dan kislorod iki tapqr az-raq; qazan tirasnda 40 Caqrm radiusta buw indi sizla. sk men qdb Qunaq Qaldrd: 15 Feb 2005 17:59 Balq: -------------------------------------------------------------------------------- qaywaqt yugari-raq, Osta bul-gan hawa astqa cil bulp isp aG-p tOS-r-ga Ol-g-r-a al-ma-y. sk men al Beri Terkl: 30 Apr 2003 23:36 Xbr: 702 Qaydan: Cir ste Qaldrd: 17 Feb 2005 20:57 Balq: -------------------------------------------------------------------------------- Qazanda btenly betkn ikn xzer. Bayanaq Waxt mydannda bulanm, anda ettuar'n lee berr 10% bulsa ul na. Naar urn. Min tege kimine citetere erkt citkelren asarm. Qazanda ymk tgel, yraqta urnalan bistlrd bulsa na. _________________ Cir tetrtkn Tatar irlre, Kemg qaldrdz illrne?! sk men So xbrlrne krst: btenesen1 knlek1 atnalq2 atnalq1 aylq3 aylq6 aylq1 yllq iskesennn balapyaasnnan balap Bxslr -> Tatar poma Waqt qua: GMT +3 1. bit (bars: 1) sem Bxsk: [ sayls ] aw-u aralau----------------Tatar pomaTaqa baslmaan uy-fikerMdnitTatar DnyasTatNt ms'llre Telebez turnda----------------mmi bxsSzleklr Tel w Sanaq----------------Sxif ostasSanaqn tatarlatru Azatlq.org sxifse----------------Mqllr turnda uylarRado elw buyna tqdimnr tuan tel sxifse----------------Bxslek turndaKitapxanne qunaq-kitabBezne Tarx qunaq-kitab Yaa cep aalas Xbrg cawap birlse Xbrne tztlmise Xbrne salalms Soratruda taw birlmise Google'da kitapxn
tagin bir isul . mon day ocra aq : [ masina niN 4 tsilindr i bar , ] kulam i 1500 santi metr kub. masina niN dvigatel i ( yoro t kic , mot or ) i 1 minut ta 3000 ay la n s yasa y ( , masal an 1 sagat ta 80 kilo metr ) . 1500 santi metr kub = 1.5 litr . 1.5 * 3000 = 4500 . litr . 1 minut ta . bir taza ( quwat li ) kisi [ velosiped ci ] 1 minut ta 45 litr hawa sula p bar a . mon ocra aq ta : 4500 / 45 = 100 . mon natica ali hawa tur in da . 100 * 4 = 400 . kislo rod ( aci t ki ? ) ni hisab la gan da mon san balki 400 bul r , conki kisi kislo rod niN durt tan bir i ni ( 1 / 4 ) gina siN dir a dir on , a masina tul u sin ca ( 100 % ) dir . ( mon isul ni bir kursi oyra t ti )
at velosiped tugul indi! suwdan da uta, uzu yoroy. velosipedno yasarga da resurs kup kirak bit ali, yaguloq yandorop timir iritasi. >>
Hosted by uCoz