min uylay iydim,
butan sonlay uylawcolar da bulurga momkin,
mina amerika indeyeslaro islam dininga kira
almagannar bit, onlar onlar tamugqa kira mi ni
indi, yuq, onlay tugul ul, allah har qawimga nabi-rasul
cibargan bugay, har halda bir qawimga rasul cibarmayin ca
caza birmaganini aytkan.
"qitayga da allahtan nabi-rasul iytip cibarilgan kisilar bulgan"
diyip uylaym conki mon qor'andan ciga.
Hosted by uCoz