2018-02-25: yarto yil tirasi ilik, bu acos indi 60-nci yillarda aqs galimi tarafinnan yasalgan ikanin bildim.

minga mon acsni yasarga "mehmat" oyratmadi!
ham torlo institut-mazarlarnun
galimlarnin acs yasawlarunga
uzlarinni sabapci iytip atawlarunga
minnin acuwum ciga!
on institut-mazarlar uzlari
galimlardan tora,
yagni on institut-mazarlarЧ
galimnarnin ciyiluwu.
ham mon fikir turunda yazdum da>>.
min indi maktapta baslangic siynifta
buluwno oyranganda uk
1/0 turunda uylana iydim,
amma mehmatta birinci kursta
in soso elementar-gadiy aybirlarni
oyranganda mon aybirni hatta
oyratmadilar!
yalgisqanmon, 1/0 turunda tugul, 0/0 turunda uylangan iydim.
minnin acus 0/0 turunda tugul.
minnin acus "jostkiy"-niq logika-mantiyq bilan kilip ciqti.
min gil mon aybirni sizadir iydim.
minnin monga acuwum ciga iydi, kunul rizalasmay iydi.
on minnin acuwno cigargan aybir
kisimta oconon iki torlo bula aluwo.
minnin mon acos "otkritiy" ham "zakritiy" "mnojestvo"lar turunda.
minninca turunu ikiga bulsan,
onnon iki kisik oco ikisi da bir toslo!
a hazirgi matematikada ikisi iki torlo diyp cutlanila!,
birsi "otkritiy" yagniy "acoq", birsi "zakritiy", yagniy "yaboq"!
tort-balis-ipi-mazarno picaq bilan ikiga bulgac,
bir yagonon kisilgan qiriyo bir torlo, ikinci yagonon
kisilgan qiriyo ikinci torlo bulsa bik sayir bulur iydi!
monnon turunda hazirgi matematikadago qarasno
kursatam:
"matematika analizo" darisligi:
MatematikaBuyuncaAcosTanqiytDalil/directory.djvu
255 840 bayt.
mon mas'ala buyunca bitlari:
Image05_0001.djvu,
Image06_0001.djvu,
ham bu fayl kirak:
Image10_0001.djbz.


01nci bit kitap tisi, 5 795 bayt,


02 forzats, 58 980,


03 titul, 21 564,


04 "udk"lar, kitap turunda qisqa ca anlatma, 13 041,


05 "seceniye" turunda ham son seceniyenin iki
yago iki torlo buluwu turunda dedekind prinsipo, 20 120,


06 dedekind prinsipono isbatlawnon dawamo, 15 305,


07 alfavit buyun ca bit kursatkic, 19 874,


08 ictalik, 18 031,


09 ictalik, kitapno yasawcolar,
avtor isimi, kitap isimi, 9 883,


10 tipografiya turunda maglumat, 11 839,


11 forzats, 41 719.

min mon acosomno qiyagazga yazop quygan iydim, son:
MatematikaBuyuncaAcosYazmaso/MatematikaBuyuncaAcosYazmaso.djvu,
757 457 bayt.
ham gif, nacarraq siyfatlo:
MatematikaBuyuncaAcosYazmaso/MatematikaBuyuncaAcosYazmaso.htm,
175 650 bayt.

dedekind prinsiponon isbatlawono niqlap,
niqli mantiyq bilan tiksirip onda hata taptom.
on isbatlaw:
Image05_0001.djvuda:
"   Pust A/B Ч nekotoroye seceniye mnojestva vescetvennih cisel.
soglasno opredeleniyu seceniya, yesli x yest proizvolniy element
mnojestva A i y Ч proizvolniy element mnojestva B, to x<y.
Takim obrazom, mnojestvo A ograniceno sverhu i supA≤y dla
vseh y∊B. Otkuda v svoyu ocered sleduyet, sto mnojestvo B ograni-
ceno snizu i supA≤infB. Slucay supA<infB nevozmojen, tak
kak togda naslos bi cislo ξ, naprimer ξ=(supA+infB)/2, takoye,
sto supA<ξ<infB. Eto cislo ξ ne prinadlejalo bi ni k klassu A,
ni k klassu B, sto nevozmojno v silu opredeleniya ponyatiya seceniya.
   Takim obrazom, supA=infB i cislo α=supA=infB pro-
izvodit seceniye A/B. vozmojni dva slucaya: libo α∊A, libo α∊B.
V pervom α yavlayetsa naibolsim cislom v klasse A, a v
klasse B net naimensego (pocemu?), a vo vtorom slucaye α yavlayetsa
naimensim v klasse B, a v klasse A net naibolsego (pocemu?).
   Teorema dokazana."
"Slucay supA<infB nevozmojen" diygan suzga qarso:
supA sonday san ki, Adago barca sandan zurraq ya ondago bir sanga tigiz,
infB sonday san ki, Bdago barca sandan kickinarak ya ondago bir sanga tigiz.
"α" sano "seceniye" yasason, yagni
α Adago barca sannan zurraq ya birsinga tigiz,
ham α Bdago barca sannan kickinarak.
"seceniye" turunda matematika analizo kitabonda yazgan:
"... mi budem govorit, sto cislo α proizvodit
seceniye A/B, yesli a≤α≤b dla vseh a∊A i vseh b∊B.".
min aytam:
Adago barca a ham Bdago barca b ocon a≤α<b bulson,
yagni α∊A bulson,
ul caqta a<b.
mondan ciga ki,
a<(a+b)/2, songa kura (a+b)/2∉A ham (a+b)/2∊B.
ham sonlay uq
a<b dan ciga ki,
(a+b)/2<b, songa kura (a+b)/2∉B ham (a+b)/2∊A.
sonlay bulgac,
{
	{(a+b)/2∊A ham (a+b)/2∊B} ⇒ {(a+b)/2∊A∩B yagni (a+b)/2∊∅ ham (a+b)/2∊R}
}
ham
{
	{(a+b)/2∉A ham (a+b)/2∉B} ⇒ {(a+b)/2∉A∪B, yagni (a+b)/2∉R}
}.
sonlay iytip,
(a+b)/2∊∅ ham (a+b)/2∊R ham (a+b)/2∉R.
monda qarsoloqlar yuq!
conki:
∅∉R ("bus kuplik 'vescestvenniy' sannar kuplugunda yatmay"),
⇒
∅∊Rc ("bus kupluk 'vescestvenniy' sannar kuplugunga yatmagan aybirlar kuplugunda yata"),
ham monlay bulup ciga:
{
	(a+b)/2∊∅ ham (a+b)/2∊R ham (a+b)/2∉R
}
⇔
{
	(a+b)/2∊∅ ham (a+b)/2∊R ham (a+b)/2∊Rc
}
⇔
{
	(a+b)/2∊∅ ham (a+b)/2∊R ham {(a+b)/2∊Rc∩∅c ya (a+b)/2∊∅}
}
⇒
{
	(a+b)/2∊∅ ham (a+b)/2∊R
}
⇔
{
	(a+b)/2∊R∩∅
}
⇒
{
	(a+b)/2∊∅
}.

sonlay iytip mon ikinci torlo model bulup ciga.
supA bilan infB arasonda sannar yuq, amma supA < infB.
mon minnin aqol ocon gayat rizalastira torgan model.


miladi 2007nci yilnin martinin 5inci kono yazam:
(m2007-3-5:)
ham mon modelnín tagın bir yaχšı yağı,
açıq, yabıq küplíklärníñ bítüwíndän bašqa,
0.(9)=tügíl 1gä.
(ä tigíz {1-{б.м.в.}}ğa.)2011-11-12 9:18 : minnin yana sayt bar. anda
kirillitsa bilan yazam. mon temaga
fikirlarimnin dawamono sunda yazormon, alla birsa.
hazir mina yaza basladom:
реаль саннар турындагы иске сайтымдагы
¤змам турында.
Hosted by uCoz