iri ham in yaqun tugannarundan
basqalarga gawratni kursatirga yaramaw -
minnin ocon
islam dininin in kurunuklu-
yarkiy yaqlarondan birsi iydi.

kiyinip, gawratni qaplap yorow.
tabigiymi mon. "cto yestestvenno to ne bezobrazno"
diygan maqalga tanqiyt >>.
tabigiylik cagistirmaca.
yasalmalik ta cagistirmca.
kisinin kiyinuwunu 'tabigiy' diyp cutlarga kirak.

"bdn" >>.

isanuw niga kirak >>, >>, >>.

kuz saralarni kurmasa organizm tinic,
"nur" surasinin 30 ham 31nci ayatlarinda
allah yaramagan narsalarga qaramasqa boyorgan.

gorilla bilan orangutan >>.

mosolmanlar baslaru bilan, uz aqullaru bilan
doros yulnu taba almasalar
da doros yuldan baralar, alla birsa,
a qor'an kitabunga isanmawcular uylay-uylay
torgac, doros uylasalar, barubir alla
birsa mosolmanlar nicik iyta, nicik islay,
sonlay uq islaw fikiringa kilacaklar,
amma bit kup waquttan son, kup yugaltacaqlar!
din tota torgan kisilar bas bilan
uylamay ca da doros yuldan baralar;
din totmawcular aybatlap uylasalar,
din totuwcular narsa islay,
sonday uq fikirga kilacak,
alla birsa;
amma hazir uk doros yulga kirsalar,
koclarini aram iytmaslar iydi!

isanuwcu kiyinuw turundagu allah hokomono
tiksirip qaray ala ali, aqulu bilan,
a isanmawcu mon "son-son falan-falan
cirlarni fala-falan cit kisilarga
kursatasi tugul" fikiringa qul gina siltaylar,
conki on onlarga botonlay
dorosloktan yiraq bulup toyola.

hazirgi zamandagu kafir {qizlar bilan yigitlar}nin
"yoro"wo - ni tinic qina oylanisip yasaw tugul,
ni tinic qina "buydaq" tormos
bilan yasaw tugul, onlar gil
citmaw, rizasuzluq halatinda.
gadatta aytalar: "yoromay ca
oylanop bulmay.".
monga narsa diyp cawap birirga?
allah isanuwcu kisilarga tiygan,
ham oylanismakcilarga soylasirga
yaraydur, kuzatuwcu-saqcu
isanicli sahit tugannar yanunda,
ham mosolmanlar "holoq"nu
biluw maqsatu bilan "yoro"wni
kimrak kiraksinalardur, conki
bir-birsinin allah dinini totuwcu
buluwlaru da kup narsa anlata.

mon mas'ala buyunca
qor'an ayatlari,
"koran.chm"dan izladim:.
"nur" surasi:
"قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .30 
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ 
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ 
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ 
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .31".
"ahzab" surasi:
"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ 
وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ 
أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً .59".

qor'anga isanuw niga kirak ki,
balaga ya anlamay torgan kisiga
aytkan "balkondan asulunma"
suzu kibik. on aytkanni utasa yahsu.
ham qor'anga isangan kisi butan
torlo fikir yorta.
onga isanmawcu monlay fikir yorta:
"kiyinuw turunda bilirga kirak" -->
"monnon barca nacar ham
yahsu yaqlarunu bilirga kirak,
ham tabigiylikka qararga kirak" -->
"ostka kiyim kimaw bik tabigiy" -->
"sara yorow dorostor".
isanuwcu monlay fikir yorta:
"kiyinuw turunda bilirga kirak" -->
"monnon barca nacar ham
yahsu yaqlarunu bilirga kirak
ham tabigiylikka qararga kirak" -->
"tabigatta haywanlar kiyinmay" -->
"mondan ciga torgan kiyinmaw fikiri
allah suzunga qarsu kila" -->
"min yalgusamdur,
kisinin kiyinmawu tabigiy tugildir" -->
"cinlap ta, kisi bit kiyinmasa,
onnon gawrati kurunurga momkin,
a kisiga zurloqlaro bilan
ohsas orangutan bilan gorilla
maymullaro kiyinmasalar da
cit ga'ila maymullaronga gawratlari
kurunmay, conki onlar yiraq ham
urman icinda."
mon suz, haywannarnon cir ga'ila
agzalaronon gawratlarini kurmawo,
orngutan bilan gorillaga gina tugul,
a boton ga'ila bilan yasawco haywannarga
qagola, haywannarnon ga'ila bilan yasay
torgannaro bula ham kotuw bilan yasay
torgannaro, songa kura mon suz afrikadago
kotuw bilan yoroy torgan "gnu" antilopalaronga
qagolmay, a kisi iysa ga'ila bilan yasay
torgan haywan. a "simpanze" maymollaro
kotuw bilan yasay bugay. burular ga'ila
sikilli kickina gina kotuw-oyor bilan yasay,
a tiyinnar ga'ila bilan uk ta tugul, kotuw
bilan da tugul bugay?.
"tabigattagi ca tugul aybirlar doros tugul"
diygan fikirda doroslok, hikmat bar. >>.

"iri ham in yaqun tugannarundan
basqalarga gawratni kursatirga yaramaw -
minnin ocon
islam dininin in kurunuklu-
yarkiy yaqlarondan birsi iydi."
araqo icarga yaramaw, dunguz itini asarga yaramaw
bilan bir rattan.

bir haylakar saytan qotortowo
bilandir ul suz, monday bahaslasuw
suzu isitkanim bar:
"qizigip qaraw gina yaramay."
diygan suz, albatta mon suz
doros tugul. conki qaramasan
organizm tinic, mon organizm
protsesslaro psihika, kungul
protsesslarondan ayorom bara,
"vegetativnaya nervnaya sistema".
cinliqta iysa, min uylaym,
kisi uzunu tinic diyp isaplaganda da
onnon bas miyinda koclo-qato
protsesslar barowo momkin,
televizordan kursatkannar iydi,
araqono taslagan kisi araqo kuruwga
uzun tinic his iyta, amma basonga
quyulgan "datcik"lar bas miyinda koclo
protsesslar 'qabon'op kitkanini kursata.

"nur" surasinin
31nci ayatinda aytila:
"la yubdina zinatahunna",
mondan bir nica fikir ciga:
allaho tagala
"zinnatlarini qaplasonnar"
diymagan bit, a
"zinnatlarini kursatmasinnar"
diygan, mon minnin ca
"qaplasonnar" diyuwga qaraganda
qatoraq;
ham "kursat" figili bulup
"yubdina" figili qullanilgan,
mon suznun tamoro "bdn",
mon tamornon magnasini
sizasizmi? - "badan" suzunun
tamoro bit on!, ham minnin
ca mon tamornon tatar tilindagi
"bultayu" ham urus ca "bolt"
suzlaro bilan borongo etimologik
baylanisi bar,
yagni sonlay iytip
"la yubdina"
diygan suz "pust ne vipyacivayut",
"bultaytmasinnar" bulup ciga,
"gawdalandirmasinnar" bulup ciga,
yagni monda tan forma-siluetono
kursatasi tugullugu ayorom-acoq
aytilgan, kim bilmay, "badan"
"gawda" diygan suz.
gomuman,
minnin ca
anlasila ki,
bir ninday maturloq ta,
"seksuwallik" ta kurunurga tiyis tugul.
a mina
"illa ma zahara minha"
diygan suzno nicik
anlayso iykan?
mon suz yawloq astondan kurunup
qalgan cac turundamo?
alla indi botonlay boton
cirni qaplap, gawda-buy-sin
kurunmaslik iytip, plasc sikilli
iytip, qapcoq sikilli iytip
kiyim qaplagac ta ali gawdanon
barlogo kuruna bit, sonnon turunda
suzmo iykan?
allah "qaplasonnar" diymagan,
"kursatmasinnar" diygan,
songa kura cacni botonlay kurunmaslik
iytip qaplaysodor balki?.

ilik maturga cutlaw daracasi uz islari diyp uylagan iydim,
nigurlarga da kiyinasi bulup ciga.
min monlay uylagan iydim:
qor'an kitabo bik kup iriklar
bira, onda bik kin yazolgan,
son isaptan qayso toslarno
qaplayso iykani atap aytilmagan,
allah "la yubdina zinatahunna",
magnasi
"zinnatlarini kursatmasinnar"
diyp kina aytkan,
a narsa on "zinnat"?,
min gil uylay iydim,
"issi yaqlarda, ekvatordago
cisinip yoroy torgan
haloqlar da kiyinip yororga
tiyis mi iykan ni?" diyp
uylay iydim,
ham uyladom:
"mon 'zinat' diygan suzno
bit on haloqlar butan ca anlarga
momkin, 'diymak' onlarga
cisinip yororga da yaraydor."
diyp, yagni onlar arasonda
'sotsiyologik' soraw aluw- "opros"
utkarsan "siz qayso toslarno
zinnat ka cutlaysoz?" diyp,
yaki "sin hatononnon qayso
tosono zinnatka cutlayson?"
diyp,
onlar balki uzlarinca cawap
birirlar iydi, yagni balki
'kupculuk' tan oloslarini
'zinnat'ka cutlamaslar iydi.
amma gorilla bilan orangutan
turundago fikirni
uylagac min on fikirdan kittim,
orangutan bilan gorillalar bit
botonlay birsi birsini kurmaylar,
son kisi qabilalari sikilli
djungli urmanda yasasalar da!

ham "qarawnon bir ninday
ta'siri yuq, qaragandan bir niy bulmay."
diyp uylaw doros tugul, conki
qaraganda informatsiya kira, maglumat,
ham "qaraganda informatsiya kira." diyip
kina anlaw tulu uq tugul, aytirga kirak,
informatsiya bik zur narsa on, aytirga kirak, 
hatta "materiya" diygan narsa da minnin ca
"informatsiyadan yasalgan" >>ldmtf.
ham bilgili ki, maglumat kirganda,
on materiya bilan birga kira,
qaraganda biznin kuzga maglumat qina kirmay,
materiya kira, on fotonnar, ham fotonnar bit
ali haotik-sum-tarqaw bulup taralop yatop ocmay,
a bir surat formasonda oca, on surat formasonno
oyostorganga kura, on fotonnarno bir molekula
sikillirak narsa oyostora diyp aytirga da bula.
"tak sto" -{sonlay iytip} biznin kuzga
qaraganda
matda da kira!
a himiya faninda matdalar ta'sir itiskanda
"himik reaktsiya" diyp ataylar, mon
kuzga kirgan matda da reaktsiya baslay,
onno "himik reaksiya" diyip atarga da momkin,
conki fotonnarnon ta'sir iytisini himiya faninda
da qaraylar, onnaro bargan nervo kuzanaklarinin
ta'sir iytisi da himik, sonlay iytip, biz
qaraganda
uyun is tugul,
himik reaksiyaga kirabiz!,
doros, mon himik reaksiyalar daracasinda
reyaksiyalar torloca bulurga momkin,
a invariyanto informatsiya reyaksiyalari
mohim, top magnaga onda, on informatsiya
qatlawo himik reyaksiya qatlawondan "ost"tarak >>ldmtf

ham mon kiyinuwno "deformatsiya"
teoriyasi bilan qarap bula,
kisilarnin tigiz yasawo
{kisidan basqa, gadatiy} haywannar donyasondago
taralop yasawga qaraganda deformatsiya,
kisilar "tigizlanop tuturulgan", "upakovanniy",
arcaga ciygan alma sikilli,
on almalar bit agacta ilinip torganda
taralop yata iydi, birsini birsi "kur"may iydi
yagni tiysip tormay iydilar, a arcaga ciygac
tiyisip toralar, mon "deformatsiya" halati
ilikki agactago halat bilan cagistirganda,
deformatsiyanin ziyanono tigizlar ocon
almalarno qiyagazga-?{qiyagaz bilan} tororga kirak.
sonnon sikilli
kisilarnin tigizlanop
birsini birsi kurup,
birisinga birsi tabiygiy
tugul, deformatsiya, ziyanlo
ta'sir iytisip yasarga macbur,
songa kura deformatsiyanin
ziyanono tigizlar ocon, kisilarni
da kiyim bilan tororga kirak.
kim bilmay: birsinga birsi tiyip torgan almalar
ciriy, tiyip torgan urunnaronda bariliskanda
koclorak barilisa, a kiyagaz yomsarta ham
bir almada bulgan ciruw protsesslaro ikinci
almaga cinilrak kuca, ham mikroorganizmlar.
mon alma bilan kisini toruwlar
onlarno birsini birsinnan ayorow,
conki qiyagaz ya kiyim onlarno birsinnan
birsini kirta, parda sikilli ayora, fotonnarno
utkarmay, himik reaksiyaga qarso izolatsiya
caraso, a tabigiy halatta almalar birsinnan birsi
ayorolop tora iydi qalon hawa qatlamo bilan,
a haywannar urman bilan ham yiraq ara bilan
ham bir az yon bilan ayorolop tora iydi,
deformatsiya mon yiraq aralarno qisti,
a deformatsiy ziyanonga qarso cara mon
aralarno yiragaygan kibik iytti, normallastirdi.

>2822007m:televizorlardan kursatalar ki,
kafirlar hatonondan-irindan konlasowno hatta
nacar siyfatqa cutlaylar,
amma cinliqta iysa onlarnon on hatlik sara yorowlaringa
konlasow bik normal narsa, allahu tagala
kiyinip yororga qusqan bit, ham onlarnon
organizmnaro monno bila, ham rizasozloq hisi
cigara.<
miladiy2007mart6:
urusta "ne rodis krasivoy, rodis scastlivoy." diygan
suz-'aytim' bar bit, ondan albatta boton kisi monno
anlaydor: matur kisidan konlasalar, hosotlanip
ziyan kildirirga momkinnardir, matur hatonnon irindan
da konlasirga momkinnar ali, a islam dini nacar konlasowno tiya
ham haton-qizlarga maturloqlarono-zinnatlarini yasirip
yororga boyora (kursatirga kirakmagan kisilarga),
yagni allahu tagala sonlay boyora boton kisilarga.
sonlay iytip islam dini maturloqno bir az yasira
ham koncolar ziyanondan saqlay.
ham sonlay uq kiyinuw uzunu "yamsiz" diyp uylap
borcolop yorogan qizlarno da tiniclandorador.
suz unayindan, qor'annin >"falaq" surasinin mäğnäsíní< kura alasoz:
>2007m17:
"1. Әйт, әй Мухаммәд, "Мин сыенамын таңның Раббысы Аллаhу
тагаләгә күренеп вә күренмичә килә торган hәртөрле зарарлардан.
2. Бар кылынган, яратылган hәр мәхлукның нинди булса да зарарыннан.
3. Вә караңгы төннең зарарыннан сыгынамын, hәркайчан караңгылыгы
белән җир өстен капласа.
4. Дәхи сихыр ырым төеннәренә төкерүче өрүче сихерче хатыннар
явызлыгыннан, зарарыннан сыгынамын.
5. Һәм көнче дошманның явызлыкларыннан, зарарларыннан сыенамын,
hәркайчан ул көнчелек ачуы белән зарар тидерергә теләсә.".<
yaki qor'an kitabonon nogmaniy tafsiri bar 439 kilobayt qurantafsiri.rar.
"islam dinini totqan kisilar yozlarini kursata bit,
a on bik matur bulurga momkin." diyar kimdir,
(yaki yamsiz)
>2007mart17:monda dörös añlaşılırlıq iytíp yazmağanmın, mäğnäsí monday:
""kíşílär tarafından yämsíz yä säyír yä üzínçälíklí" diyp
çutla-sana-hisaplanılırğa mömkin bulğan".<
amma mon siklirak {fikh hokomo}, qay bir mosolmannar
yozlarini da qaplap yoroylar, ham onno qaplayso iykani
bir ni qadar qor'anda da ayorom-acoq aytilgan:
"mohammad paygambarnin hatonlaro bilan parda
artqolo gina soylasiniz." magnasinda aytkan allahu tagala,
ham "zinnatlarini kursatmasinnar." magnasinda aytkan,
"mohammad paygambardan biznin qay tosoboz kim?" diyp
"konlas"sak mon masalada, on yahso konlasowdor balki,
>2007aprelь20:(dorosragi qizigow, "konlasow" iysa tatar tilinda
nacar magnada bugay, tamoro "kina".)<
>2007m17:(33:21 qor'an ayati tafsiri:
"Тәхкыйк Аллаh расүлендә сезгә иярергә тиешле булган күркәм
холык вә яхшы сыйфатлар бардыр, Аллаhудан сәвабны hәм
ахирәттә җәннәтне өмет иткән хәлдә Аллаhуны
күп зекер итүче мөэминнәр өчен.")<
suz unayindan mohammad s.a.g.h. aytkan "min da siznin
sikilli uk gadiy bir kisi." magnasinda, sonday hadis kurganim bar,
(amma onga gina tuguz haton alow rohsat iytilgan bulgan,)
onnon gadiy kisi iykani albatta hic siksiz bilgili aybir,
baro tik on aqollo bulgan ham allahu tagala onga qor'an kitabono
cibargan ham tago cabrailga onga qay bir mogcizalar kursattirgan,
sonlay bugay, monlarno yazop toraso da kilmay indi, bilgili aybirlar indi,
gaysa paygambarnin da allah tugullugunu citkira islam dini hristiannarga,
mohammad s.a.g.h.ni ilah iytowdan bizni allah saqlason, lailahaillallah.
"zinnat" diygan terminga albatta kisi yozono hic siksiz kirtirga momkin.
"yozno qaplayso" magnali hadislar da, "yozno kusatirga yaray" diygan hadislar da bar 'di',
"oylanganci qiznin yozonga qararga yaray." magnasinda hadis ta bar,
sonlay uq monday hadis bar: "on hadisni kunulunuz yaratop qabul iytsa,
on hadis minnan." diyp aytkan di muhammad s.a.g.h., agar boton qizlar
yozlarini da qaplap yorosalar minnin (masalan) kunulum tamam tinic ham riza bulur iydi.
(albatta indi yozno gina tugul.)
a hazir biznin yaqta "yozno qaplap yorow islam hokomo tugul, garap halqonon
yolaso gina." diygan suzlar yoroy, "on suz saytan haylasi." diyp uylaym,
albatta yozno qaplap yorow islam bilan {hic yugo} baylanisli, islam dini
citkirilganci kup kina garap haton-qizlaro yozlarono qaplap yoromagandir,
[min uylaym].

2007mart17:
islam dininda
"vzgladi -semeyniye otnoseniya",
"kuz qaraso - gaila icindagi monasabat".
(yaqonca aytkanda).
Hosted by uCoz