9320 bayt abshtm.rar
 24249 bayt latinca ham garapca absarlathtm.rar
200893 bayt abspdf.rar
ayurum-ayurum fayllu dejavu,
barcasu-ciyinisi
204746 bayt,
23 bit, 27 fayl,
23u "djvu" bit faylu,
4usu
1 "djvu" top fayl
ham
3 urtaq "djbz" fayl:
top fayl,
mon faylnu cibarip kina
23 bitka kucup bula:
  184 bayt abs1200cl.djvu,
ham caylu gina onlarno
yazup alup bula.
3 "djbz" fayl:
 6722 bayt abs10_0001.djbz
 4975 bayt abs20_0001.djbz
  46 bayt abs23_0001.djbz
23 "djvu" bit faylu:
 1nci biti: 11442 bayt abs01_0001.djvu, kitap tisi.
 2nci biti: 9089 bayt ...02..., tisinin icki yagundagu rasim.
 3nci biti: 7881 bayt 03, titul biti.
 4nci biti: 6381 bayt 04, "isbn", "bbk", "" ham basqalar.
 5nci biti: 16626 ... 05, "abugalisina" hikayatinin baslanuwu 'hormatinga' zur rasim.
 6nci biti: 6121 ... 06, baslanop kitti.
07nci biti: 6915 bayt,
08nci biti: 8079 bayt,
09nci biti: 6682 ...,
10nci biti: 8580,
11nci biti: 13536,
12nci biti: 10881, kitapnon ictaligi, bastiruw turunda maglumat.
13nci ...: 5970, tagon bir "abugalisina" hikayasili kitapnon tisi, qayum nasiyri rasimi bar.
14nci: 6924, titul biti urus ca.
15nci: 9168, tatar ca titul biti.
16: 11264, son kitaptan tekst baslanop kitti.
17: 10119,
18: 5966,
19: 7240,
20: 6143, ictalik.
21: 6767, bastiruw turunda maglumat.
22: 4775, uqucularga iglan.
23: 6270, forzats.